Waterstroom SD Sea Horse Holland Buizerd Noordergat Zeehond Bever pollux triton anita fairplay jenny

HAVEN- en KUSTSLEEPVAART

Deze sector van de branche kenmerkt zich in de wat grotere vaartuigen die in deze bedrijfstak actief zijn.

Kustsleepvaart kan worden onderverdeeld in het sleep- en bergingswerk of het assisteren bij werkzaamheden in de Natte aannemerij.

Het sleep- en bergingswerk kan alsvolgt worden bezien. Sleepvaart vindt met name plaats in en tussen de grote havensteden van Westeuropa. Bergingen vinden overal plaats, doch meestal op volle zee al of niet in de buurt van kust- of andere gevarenzones.

Assistentie bij werkzaamheden in de Natte aannemerij vindt veelal plaats t.b.v. het leggen van pijpleidingen, het uitbaggeren van (getijde)havens, het aanleggen van kabels op de zeebodem, incl. het assisteren bij het steenstorten bij dergelijke projecten. Maar ook bij zandsuppleties en havenaanleg.

Havensleepvaart, tenslotte, vindt plaats in de zeehavens. De sleepboten assisteren daarbij de zeeschepen van en naar hun los- of laadplaats. Deze tak van de branche is tevens actief in assistenties bij tewaterlatingen en andere werfactiviteiten overal in het land.Klik op de foto's om ze te vergroten.
Gebruik U browser back button
om hier terug te komen.

Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde Foto: hj de winde
Smit Hudson SD Seal multratug25 Vlieland Tarka