Zeehond
Ara
DW

NATTE AANNEMERIJ OP DE BINNENWATEREN

Historisch bezien zijn de bagger- en aannemersmaat-schappijen vrijwel in de gehele geschiedenis van de sleep- en duwvaart de belangrijkste klanten.

Bij de inpoldering van stukken land of de aanleg van een eenvoudige dijk of het multi-project Deltawerken, altijd voeren er sleep- en later duwboten mee bij dit soort projecten.

De einde van de bloeiperiode van dit soort werkzaam-heden ligt al weer verscheidene jaren achter ons, immers na het gereedkomen van de Deltawerken, zijn er nauwelijks meer grote infrastructurele werken van de grond gekomen.

Toch mag ook hier niet worden vergeten, dat het zand van de meeste nieuwbouwwijken en wegen werd en wordt aangevoerd over water!

Naast dit zandtransport kent de natte aannemerij nog een activiteit. Het egaliseren van natte bodem structuren ook wel ploegen genoemd. Een aantal ondernemers uit de branche heeft zich daarin gespecialiseerd en hun boten technisch aangepast t.b.v. deze werkzaamheden en/of de boten onder V.C.A.-keur gebracht.

Deze sector is georganiseerd in de afdeling Sleep- en Duwboten van de Vereniging van Waterbouwers


Klik op de foto's om ze te vergroten.
Gebruik U browser back button
om hier terug te komen.
Arcturus


Herman SRDW